Tedavisi

Meniere Hastalığının Tedavisi:

Tedavide tıbbi ve cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Temel prensip iç kulak sıvı dolaşımını sağlamak ve basıncın artmasını önlemektir. Bu sonuç sağlanamdığında iç kulak denge merkezinin ilaç ya da cerrahi yolu ile yok edilmesi ya da denge sinirinin kesilmesi gibi tahrip edici yöntemler de uygulanabilmektedir.

Hastaların büyük kısmında tıbbi tedavi ile şikayetlerin giderilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Tedavi içeriği;

 • Hastalığın muhtemel nedeni
 • Şikayetlerin sıklığı
 • Şikayetlerin şiddeti
 • Hastanın hastalıktan etkilenme derecesine göre belirlenmektedir.

Temel prensipler;

 • İç kulakta dolaşımın düzenlenmesi
 • İç kulak sıvı basıncının azaltılması
 • İç kulaktaki immünolojik ve veya alerjik reaksiyonların baskılanmasıdır Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar;
 • Damar genişleticiler
 • İdrar söktürücüler
 • Steroidler
 • Yatıştırıcı ilaçlardır.

Özel durumlarda immün sistemi baskılayan ilaçlar ya da denge merkezi fonksiyonlarını tahrip eden ilaçlar kullanılabilmektedir. Tıbbi (ilaçla yapılan) tedavilerle istenen sonuçlar elde edilemediğinde cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir. İşitme ve denge fonksiyonlarını koruyan ve korumayan olmak üzere iki tip cerrahi yaklaşım grubu mevcuttur. Hastalarda işe yarar işitme olduğu müddetçe işitmeyi koruyan cerrahiler tercih edilmektedir.

Son yıllarda giderek daha sık kullanılmaya başlanan kulak içi steroid enjeksiyonları ile hem iyi sonuçlar elde edilmekte hem de steroidlerin tüm vücudu etkileyen ciddi yan etkilerinden kaçınmak mümkün olmaktadır. Uygulanan işitmeyi koruyucu yöntemlere rağmen şikayetlerin kontrol altına alınamaması durumunda hasta taraftaki iç kulak denge merkezini tamamen yok etmeye yönelik yöntemler kullanılmakta sonuç olarak normal şekilde çalışan taraftaki denge merkezi kısa sürede tüm fonksiyonları normale yakın şekilde ele alabilmektedir.

DÜŞÜK ENERJİLİ LASER UYGULAMALARI (LLLT)

Meniere hastalığı da dahil olmak üzere iç kulağın hassas işitme ve denge organlarını etkileyerek sinir hücrelerinin hasarına neden olan bütün patolojilerde LLLT başarı ile uygulanmaktadır.

POZİSYONEL BAŞ DÖNMESİ ( İç kulak kaynaklı pozisyonel vertigo) :

İç kulak sıvısında kristal birikiminden kaynaklanır. Tedavisinde betahistidin ( betaserc, vasoserc) grubu başta olmak üzere, diazepam ( bu grup ilaçlar yeşil reçeteye tabiidir) diazem, nervium), pirasetam ( nootropil)  grubu antivertiginöz ilaçlar kullanılabilmekle birlikte hem teşhisi doğrulamak hemde tedavi açısından bir KBB Uzmanının yapacağı Apley, halpike gibi manevralar da oldukça etkili ve uygulanımı kolaydır. Bu manevraların teşhisi doğrulamakta ve ilgili hastalığın tedavisinde etkinliği %90 civarındadır. Manevra esnasında şiddetli bir baş dönmesi olabilmesiyaygınlığını sınırlayan yegane unsurdur.

Hastalara ayrıca akut dönemde boyun istirihati ve atelleri ( kazalardan sonra hastalara verilen boyunluk)ile 3-4 gün dinlenmesi önerilir. Akut dönem sonrasında ise 4-5. günden sonra denge merkezinin kendini bulması açısından egzersizler oldukça faydalıdır ( Bu amaçlı egzersizleri uygulamak için sonraki bölüm de basit uygulanış resimleri ve açıklamaları verilmiştir)

Copyright © %YEAR%. Tüm Hakları Saklıdır.