Guatr ameliyatı

Guatr ameliyatında ne yapılıyor?

Guatrın hastalıkları çeşitli olduğu gibi ameliyatları da çeşitlidir. Tiroid bezinin iki parçalı olduğunu belirtmiştik. Ameliyatta bu parçalardan biri tamamen çıkarılabilir, her iki parçası çıkarılabilir veya her iki parçasından bir miktar çıkarılabilir. Ne kadar tiroid bezi çıkarılacağı, yani bu ameliyat seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastalığın çeşidine göre planlanır.

Ameliyatta ne gibi riskler var? Ses telleri zarar görebilir mi?

Guatr ameliyatları günümüzde oldukça güvenle yapılan ameliyatlardır. Her ameliyatta olduğu gibi guatr ameliyatında da istenmeyen durumlar olabilir. Bunların en başında da ses tellerinin zarar görmesi riski vardır. Ancak bu durum %3-5 (yüz guatr ameliyatından 3 ile 5’inde) oranında görülür. Daha çok total yapılan hastalarda görülen bu komplikasyonları azaltmak için sinir monitörü ile çalışmak oldukça faydalıdır.

Ameliyat sahasında kanama ve paratiroid bezlerinin zarar görmesi (vücut kalsiyum dengesini ayarlayan bezlerin hasarı) diğer risklerdir.

Ameliyat veya ilaç tedavisi sonrası guatr tekrar eder mi?

Evet edebilir. Hormon eksikliği ilaçlarla giderildikten sonra hastalık tekrar edebilir. Bazen nodüller ilaçlarla geriledikten sonra tekrar büyüyebilirler. Bu durumda hasta tekrar değerlendirmeye ve tedaviye alınır.

Ameliyat edildikten sonra da guatr tekrar edebilir. Özellikle çok sayıda nodülü olan guatr hastalığında geride bırakılan tiroid dokusunda da nodül kalmışsa zamanla bu nodüller büyüyüp guatrın tekrar etmesine yol açabilir. Tekrar hastalığın ürememesi için total tiroidektomi yapılması önerilmektedir.


Ameliyat olan hastaların kontrolleri var mı?

Hastalığının çeşidine göre ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmadan ömür boyu yaşayabileceği gibi ( bakiye tiroid dokusu bırakılan hastalar) , ömrünün geri kalanında ilaç kullanmak zorunda olan hastalar da vardır ( İki taraflı total tiroidektomi yapılanlar). Sürekli Tefor kullanmak zorunda olan hastaların ilaç dozu 3-6 ay aralıklarla hormon kontrolünde ( TSH ) sürekli ayarlanmalıdır.

Daha önce çalışmış olduğum Kars bölgesinde bu hastalığın epidemik olması ( Doğu karadenizden çok sayıda hasta Kars a gelmekteydi) sebebiyle çok sayıda hastaya bu ameliyatı uyguladım. Eğer nodüler hastalık varsa o tarafa yada bilateral  Total tiroidektomi uyguluyorum. Bu sebepten dolayı herhangi bir nüks ( yeniden üremesi) ile karşılaşmadım. Hastalarımın 1 tanesinde tek taraflı ses kısıklığı oldu ( ses teli felci ), ayrıca 1 hastada geçici hipokalsemiye bağlı kasılmaları oldu ( 3 ay civarında herhangi bir hormon kullanmaya gerek kalmadan normale döndü), 1 hastamda hormon başlamayı gerektiren kalıcı hipokalsemi ile karşılaştım. Bunlar uzmanlığımın ilk yıllarında karşılaştığım durumlardı.

Bu ameliyatı şu an Ligathure, 2,5 Zeiss Loop ve Medtronic NIM-2 sinir monitörüyle  yapıyorum. Son 4 yıldır Çorlu da opere etmiş olduğum 30 civarında hastamda herhangi bir komplikasyona rastlamadım. Fakat bu ameliyatı olacak tüm hastalarıma yukarıda bahsedilen kopmlikasyonların olabillme ihtimalini (çok düşükte olsa) mutlaka konuşuyorum.

 

Copyright © %YEAR%. Tüm Hakları Saklıdır.