Eingeladene Präsentationen

Prof. Dr. Seçkin Ulusoy
Prof. Dr. Seçkin Ulusoy

E. AUF NATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNGEN VORGETRAGENE UND IN TAGUNGSBÄNDEN VERÖFFENTLICHTE BEITRÄGE:

POSTERS:

E.1 Topaloğlu I, Ulusoy S, Deniz O. Dil Lezyonlarında Histopatolojik Yanılgı. 25.Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22, Eylül,1999, İzmir

E.2 Ulusoy S, Işıksaçan V,Topaloğlu İ. Rinitlerin Ayırıcı Tanısında Nasal Smear ve Prick Testinin Değeri. 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26, Eylül, 2001, Antalya

E. 3 Ulusoy S, Kayiran O, Özbaba N, Çelebi Ş, Cağlar E, Oğhan F.Trakya bölgesindeki maksillofasiyal kırıkların tedavisinde değişen strateji . 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya

E.4 Ulusoy S, Topak M, Dinç M E, Dalğic A, Dizdar D, İş A. İnsanlarda Açlik Ve Tokluk Arasinda Belirgin Koku Duyusu Değişiklikleri. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E. 5 Ulusoy S, Erden M, Dinç M E, Yavuz N, Dalğiç A. İleri Derece OSAS Hastalarinda Uzun Dönem CPAP Tedavisinin Glaucoma Üzerine Etkisi Endonazal Dakriyosistorinostomide Farkli Cerrahi Yöntemlerin Karşilaştirilmasi. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E.6 Ulusoy S, Erden M, Yüksel H, Çağlar E, Dinç Mehmet Emre, Dalğıç A. Endonazal Dakriyosistorinostomide Farkli Cerrahi Yöntemlerin Karşilaştirilmasi. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E.7 Dizdar D, Dinç M E, Ulusoy S, Dalğıç A, Avınçsal M Ö, Yumru C, Topak M. Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Sebeplerinin Değerlendirilmesi. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E.8 Külekçi M, Budun R, Avınçsal M O, Dizdar D, Ulusoy S, Develioğlu N O, Topak M. Larengofarengeal Reflüde Geniz Akintisi Ve Boğaz Temizleme İhtiyacinin Proton Pompa İnhibitörü Tedavisine Yanitinin AraştirilmasI. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E.9 Dinç M E, Dalğıç A , Ulusoy S, Dizdar D, Develioğlu N Ö, Topak M. Demir Eksikliği Olan Kadınlarda Koku Alma Fonksiyonlarinin Değerlendirilmesi. 8-10 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1.Kafkas Üniversitesi KBB günleri, Kars

E.10 Ulusoy S, Babaoğlu G, Güven S G, Şahin G T, Dinç M E. Trakya bölgesindeki çocuklarda streptokokal farenjitlerde ve taşıyıcılıkta mevsimsel farklılıklar. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

E.11 Dizdar D, Dalğıç A, Dinç M E, Ulusoy S, Külekçi M. Kronik Otit`e Bağlı Menenjitin Nadir Bir Semptomu: İzole Nervus Occulomotorius Paralizisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

E.12 Ulusoy S, Dizdar D, Dinç M E. Endoskopik Dakriyosistorinostomi`de Restenozdan Kaçınmak İçin Basit Bir Manevra. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

E.13 Dinç M E, Ulusoy S, Avınçsal M Ö, Dalğıç A, Develioğlu Ö. Nazofarengeal reflüsü olan hastalarda koku alma fonksiyonu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

E.14 Dalğıç A, İş A, Dinç M E, Ulusoy S, Avınçsal M Ö, Külekçi M. Septoplastide Transseptal Sütur ve Nazal Tamponun Burnun Fizyolojik Fonksiyonlarına Etkisi 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

MÜNDLICHE VORTRÄGE:

E.16 Topaloğlu İ, Ulusoy S, Özpaçaci T, Çabuk M. Boyun Kitlelerinde Sestamibi Spect ile MR Goruntuleme Yonteminin Karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26, Eylül, 2001, Antalya

E.17 Topaloğlu İ, Ulusoy S. İki Olgu Nedeniyle Larengosellere Yaklaşım. İÜ Tıp Fakültesi Baş Boyun Cerrahisi Derneği Toplantısı 14, Aralık, 2001, İstanbul

E.18 Ulusoy S, Ayan N N, Dinç M E, İş A, Biçer A, Erel Ö. Mevsimsel allerjik rinit de yeni bir oksidatif stres markeri olarak thiol, disulphide dengesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

E.19 Ulusoy S, Dinç M E, Dalğıç A, Dizdar D, Avınçsal M Ö, Külekçi M. Septorinoplasti Ameliyatlarında Spreader Greftlerin Koku Alma Fonksiyonu Üzerine Etkileri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1Kasım, 2015, Antalya

E.20 Dalğıç A, Dinç M E, Ulusoy S, Dizdar D, İş A, Topak M. Alerjik Rinitli Hastalarda Nazal Steroidler ve Montelukast`ın Koku Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1Kasım, 2015, Antalya

E.21 Dinç M E, Ulusoy S, Ayan N N, İş A, Biçer A, Erel Ö. Ani işitme kaybında oksidatif stresin yeni bir göstergesi olan Thiol,disulphid dengesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015, Antalya

F. BEGUTACHTUNG VON VERÖFFENTLICHUNGEN:

F.1 Journal of Academic Research in Medicine

F.2 Aesthetic Plastic Surgery

F.3 Journal of Cranio-Maxillary Disease

G. ZUSCHREIBUNGEN:

G.1 Topaloglu I, Isiksacan V, Ulusoy S, Sisman S. Osteosarcoma of the larynx. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;131:789–790.

I. Ulusan M, Yilmazer R, Ozluk Y, Enoz M, Suoglu YRadiation-induced osteosarcoma of the larynx: case report and literature review. Ear, Nose, & Throat Journal. 2012, 91(10):E22-5]

II. Giampiero Mottola, Anna Maria Cascone, Matteo Cavaliere. Osteosarcoma of the larynx: a case report. Cases Journal 2008, 1:365

III. Mosalleum E, Afrogheh A, Stofberg S, Bezuidenhout AF, Schneider J, Hille J.A Review of Primary Osteosarcoma of the Larynx and Case Report. Head Neck Pathol. 2015 Mar; 9(1):158-64. Epub 2014 Jun 20.

IV. Kuba K, Inoue H, Hayashi T, Matsumura S, Minami K, Takajo H, Morita K, Nakahira M, Sugasawa M. Head Neck. 2015 Feb; 37(2)

V. Stanisław Z, Marcin Z, Stanisław B, Sławomir O. The presentation of laryngeal malignant tumors of mesenchymal origin. Otolaryngol Pol. 2011 Mar-Apr;65(2):97-102

G.2 Aydın S, Cingi C, San T, Ulusoy S, Orhan I. The effects of air pollutants on nasal functions of outdoor runners. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr; 271(4):713-7

I. Li Ping- ping. Wang Lei. The progress of the particulate matter ( PM) on the health effects in sport exercise. Journal of Guıyang Collage Vol:10 No:2 June 2015.

II. Passali D, Cambi J, Passali FM, Bellussi LM.The nasal function during sports. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Dec;271(12):3355-6. Epub 2014 May 4.

III. Chandrasekharan Nair Kesavachandran, Ritul Kamal, Vipin Bihari, Manoj Kumar Pathak, Amarnath Singh . Particulate matter in ambient air and its association with alterations in lung functions and respiratory health problems among outdoor exercisers in National Capital Region, India. Atmospheric Pollution Research 6 (2015) 618‐625

G.3 Cingi C, Bayar Muluk N, Ulusoy S, Acar M, Şirin S, Çobanoğlu B, Birdane L, Kalaycık Ç, Çakır B Ö, Oğhan F, Aynacı S, Erdoğmuş N, Yıldırım Ö, Şahin E, Bulut F, Aksoy MA, Türe N, Bal C. Efficacy of sublingual immunotherapy for house dust mite allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Nov; 272(11):3341-6. Epub 2014 Dec 17.

I. Sun-A Im,Wenxia Wang, Chong-Kil Lee,1 and Young Nam Lee. Activation of Macrophages by Exopolysaccharide Produced by MK1 Bacterial Strain Isolated from Neungee Mushroom, Sarcodon aspratu. Immune Netw. 2010 Dec;10(6):230-238

II. Shin Hye Kim, Sue Jean Mun, Doo Hee Han, Jeong-Whun Kim, Dong-Young Kim, Chae-Seo Rhee. Three-Year Follow-up Results of Sublingual Immunotherapy in Patients With Allergic Rhinitis Sensitized to House Dust Mites. Allergy Asthma Immunol Res. 2015 Mar;7(2):118-123

III. Nicole Pleskovic, Ashton Bartholow, Deborah A. Gentile, David P. Skoner. The Future of Sublingual Immunotherapy in the United States. Current Allergy and Asthma Reports August 2015, 15:44

G.4 Sayin I, Cingi C, Oghan F, Baykal B, Ulusoy S. Complementary Therapies in Allergic Rhinitis. ISRN Allergy.2013 Nov 13;2013:938751

I. Açıkgöz SK, Açıkgöz E, Topal S, Okuyan H, Yaman B, Er O, Sensoy B, Balcı MM, Aydoğdu S. Effect of herbal medicine use on medication adherence of cardiology patients. Complement Ther Med. 2014 Aug;22(4):648-54

G.5 Kumral TL, Yıldırım G, Yılmaz H B, Ulusoy S, Berkiten G, Onol S D, Ozturkçu Y, Uyar Y. Is It Necessary to Do Temporal Bone Computed Tomography of the Internal Auditory Canal in Tinnitus with Normal Hearing?. ScientificWorldJournal. 2013 Nov 26;2013.

I. Yilmaz HB, Safak Yalcin K, Çakan D, Paksoy M, Erdogan BA, Sanli A. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Sep;67(3):319-23

Prof. Dr. Seçkin Ulusoy
Prof. Dr. Seçkin Ulusoy

Haben Sie Eine Frage?

Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen per Videokonferenz