Endoskopik Sinüs Cerrahisi

endoskopik sinüs cerrahisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Bu blog bilgilendirme amaçlı olup kliniğimizde sadece burun estetiği ameliyatları, botoks ve dolgu yapılmaktadır.

Endoskopik cerrahinin seksenli yılların ikinci yarısında itibaren tüm dünyada  yaygınlaşmasıyla KBB alanında da geniş uygulamaları başlamıştır. Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC) günümüzde ilaç tedavisine cevap vermeyen sinüzitler  başta olma üzere, bu bölge tümörleri, ön kafa kaidesi yaralanmaları, travmaya bağlı göz hasarları ve görme siniri sıkışması gibi durumların tedavisinde güncel tedavi seçeneği olarak en sık yapılan KBB ameliyatlarındandır. Bu teknik aynı zamanda birçok avantajları nedeniyle göz yaşı kesesi tıkanıklığı ameliyatlarında (DSR= Dakriosistorinostomi) ve hipofiz bezi tümörlerinin ameliyatlarında (Endoskopik hipofizektomi) oldukça yaygın kullanım sahası bulmuştur
ABD’de toplumda %14 oranında karşılaşılan kronik sinüzit rahatsızlığına yönelik olarak yılda 200.000 civarında ESC yapılmaktadır.
Burun çevresindeki sinüslerin bulunduğu bölgelerin dar, anatominin karmaşık olması ve beyin, gözler, görme sinirleri, gözyaşı kanalları, şah damarları gibi önemli organ komşulukları endoskopik sinüs ameliyatlarında eğitim ve tecrübe yanında düşük hata payı ile yüksek teknik beceriyi gerekli kılmaktadır.

Kronik sinüs hastalıklarında ESC ile başlıca;

 • İltihaplı dokuların/poliplerin temizlenmesi
 • Sinüsleri burna bağlayan ostiumadı verilen deliklerin açılması
 • Konka bülloza, birden fazla boşalma deliği (aksesuar ostium),  mukoza temas bölgeleri sorunları gibi anatomik problemlerin düzeltilmesi işlemleri yapılmaktadır.

ESC ameliyatlarında genellikle genel anestezi tercih edilmekle birlikte mecburi duurmlarda ve uyumlu hastalarda lokal anestezi d uygulanabilir. Ameliyatın süresihastalığın yaygınlığına ve aynı ameliyatta yapılacak burun içi eğikliği düzeltilmesi, burun eti küçültülmesi, diğer anatomik sorunların düzeltilmesi gibi ek müdahalelerin olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama operasyon süresi tek bir sinüse müdahale yirmi dakika civarında sürerken tüm sinüsleri tutan patolojinin temizlenmesi iki saati geçebilmektedir.

Burun kıkırdaklarına müdahele veya burun eti küçültülmesi gibi ek müdahaleler yapılmamışsa burun içerisine tampon konulmamakta, hastalar burundan rahat nefes alabilmektedirler. Bazen ameliyat sonunda, orta burun etinin altındaki ameliyat bölgesine, kanamayı ve iyileşme sırasında oluşabilecek doku yapışmalarını engellemek amacı ile yerleştirilen özel tamponlar ve çeşitli materyaller burun solunumunu olumsuz etkilememektedir.

Ameliyat sonrasında ciddi bir ağrı şikayeti olmamakta, basit ağrı kesiciler genellikle yeterli olmaktadır.

Hastaların bazen ameliyat günü hastanede kalması önerilmekle beraber ameliyatın içeriğine göre genellikle aynı gün taburculuk da mümkün olabilmektedir.

Hastaların ameliyatın sonrasında antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam etmeleri önerilir, gerek görülen durumlarda bu süre uzatılmakta ya da ek ilaçlar eklenebilmektedir. Burunu mekanik olarak temizleyip mukozayı nemlendiren genellikle steril tuzlu su içeren spreyler kabuklanmalar geçene kadar tavsiyeedilir. Alerjik ve polipli hastalarda ikinci haftadan itibaren kortizon içeren spreylere ve polip oluşumunu riskini azaltan ilaçlara başlanmaktadır.

Ameliyat sonrası 8 haftalık süre içinde 2-3 kez hastanın kontrolü yapılmaktadır. Birinci haftanın sonunda yapılan ilk pansuman sırasında burun ve sinüs  kanallarında oluşan kabuklar temizlenmekte, burun içine yapışmayı önleyici materyaller konulmuşsa bunlar alınmakta, enfeksiyon kontrolü yapılmaktadır.

ESC de bazı özel durumlarda ameliyatın zorluk derecesi artmakta ve başarısızlık veya komplikasyon ihtimalini artırmaktadır. Bu özel durumlar;

 • Ameliyat sırasında dokularda aşırı kanama olması
 • İleri derecede iltihap olması
 • Özellikle damarsal içeriği fazla olan tümörlerin ameliyatları
 • Hipertansiyon
 • Pıhtılaşma bozuklukları (Kanama diatezleri) / Aspirin kullanımı
 • Anatominin önceki ameliyat / travma nedeni ile değişmiş olması
 • Önceki ameliyatlara bağlı sert iyileşme dokusu oluşmuş olması
 • Yaygın polipler
 • Anatomik farklılıklar (varyasyonlar) olarak sayılabilir.

ESC sırasında ya da sonrasında cerrahın tecrübesinede bağlı olarak oldukça nadiren de olsa aşağıdaki sorunlar ( komplikasyonlar) görülebilmektedir:

 • Aktif kanama
 • İntraorbital (göz içi) kanama
 • Karotis (şah damarı) yırtılması
 • Orbita (göz çukuru) travması
 • Endoftalmi (gözün geriye yer değiştirmesi)
 • Gözde hareket bozukluğu
 • Nazolakrimal kanal (göz yaşı kanalı) zarar görmesi
 • Beyin omurilik sıvısı kaçağı
 • Kafa içi komplikasyonlar
 • Apse
 • Menenjit
 • Beyin içine hava kaçması (Pnömosefali)
 • Hipofiz bezi hasarı

olarak sıralanabilir.

Ameliyat Ücreti

Endoskopik sinüs cerrahisinde ameliyat ücretinizi belirleyen çok sayıda değişken mevcuttur, bunlar arasında başlıcaları:

 • Yapılacak ameliyatın kapsamı: tek taraflı, iki taraflı ameliyat
 • Müdahale edilecek özel sinüsler: Alın sinüsü, sfenoid sinüs
 • Ameliyat yöntemi: Standart ameliyat, balon sinoplasti yöntemi ile ameliyat, kombine ameliyat
 • Kullanılacak ileri teknoloji: Cerrahi navigasyon (bilgisayar destekli cerrahi), Microdebrider (shaver)
 • Aynı anda yapılması gereken/istenen diğer ameliyatlar: Burun eti küçültülmesi, burun kıkırdak eğriliği ameliyatı, burun estetiği vb.
 • Ek ameliyatta kullanılacak ilave malzeme ve teknolojiler: Radyofrekans, nazal splintler vb.
 • Ameliyatın yapılacağı hastane olarak sayılabilir.

Bu ameliyat beyinve göz ile komşulukları olan bir anatomik bölgede direk görüş olmadan, endoskopik sistemlerle elde edilen görüntülerin monitörden izlenirken küçük ve hassas cerrahi aletler kullanılarak yapıldığı bir işlemdir. Cerrahi bilgi ve tecrübenin yanı sıra mevcut cerrahi donanım ve endoskopik sistemlerin kalitesinin ve yeterliliğinin de ameliyatın başarısı ve istenmeyen sonuçların (komplikasyon) önlenmesi üzerinde çok önemli etkileri vardır. Tüm bu imkanların el altında olması cerrahın ücretini etkilememesine karşın hastane ücretlerini etkilemekte böylece toplam maliyet artmaktadır.

Sorularınız mı var?

Video Konferans ile tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz

Related Posts